Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu skip to cookiewall
 

WIJ ZIJN
ROYAL LACTALIS LEERDAMMER

Wij maken Leerdammer en meer

Werken als allround operator of monteur? Meld je aan voor onze open avond in Wageningen.

3 lo­ca­ties

Schoon­re­woerd, Dalf­sen
en Wa­ge­nin­gen

420+ col­le­ga's

In een di­ver­si­teit aan func­ties in
een vei­li­ge werk­om­ge­ving

On­ze pro­duc­ten

Wie­len, plak­ken en wig­gen
van Leer­dam­mer en meer

Vrij­blij­vend ken­nis­ma­ken? Ge­woon doen!

Op dins­dag­avond 5 maart 2024 is on­ze pro­duc­tie­lo­ca­tie in Wa­ge­nin­gen ge­o­pend voor jou! Ben je nieuws­gie­rig hoe het is om te wer­ken bij dat pro­duc­tie­be­drijf bij jou in de buurt, ben je be­wust op zoek naar een nieu­we baan of ben je net klaar met school en weet je even niet wat je ver­volgstap is? Kom ge­woon vrij­blij­vend kij­ken.

Als je bij ons aan­geeft in welk ty­pe func­tie je (mis­schien) ge­ïn­te­res­seerd bent, dan zor­gen wij dat on­ze vak­men­sen er voor je zijn. Zij ver­tel­len je graag al­les over het werk en la­ten je de werk­plek zien. Zo weet jij of wer­ken bij Roy­al Lac­ta­lis Leer­dam­mer, nu of in de toe­komst, iets voor jou kan zijn.

Di­rect sol­li­ci­te­ren of zien wel­ke va­ca­tu­res er nog meer zijn? Ga naar www.lac­ta­lis.nl/bijons­wer­ken

 

PRO­GRAM­MA | 5 maart 2024 | van­af 17.00 uur

We heb­ben geen vast pro­gram­ma, zo­dat jij de avond in kan de­len zo­als het voor jou het bes­te uit­komt, maar dit kun je ver­wach­ten:

  • In­loop tus­sen 17.00 u en 20.00 u
  • Ont­vangst met kof­fie/thee/fris. Blok­je kaas er bij ui­ter­aard :-).
  • Ont­moe­ten van vak­col­le­ga's
  • Tour naar de werk­vloer
  • Kaas proe­ven
  • Goodie­bag
  • Af­slui­ting ui­ter­lijk 21.00 u

 

AAN­MEL­DEN